จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ตารางปปช.เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ร่างประกาศประกวดราคา เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องทดสอบการละลายตัวของยาด้วยหลักการ Flow Through Cell

 
Calendar