จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง งานจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกแบบแสดงรายละเอียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อของมนุษย์ 3 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 Calendar