จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคา จัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศยกเลิกประกวดราคา

จัดซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 Calendar