จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกแบบแสดงรายละเอียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อของมนุษย์ 3 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อหุ่นจำลองโครงกระดูกแบบแสดงรายละเอียดกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อของมนุษย์ 3 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 Calendar