จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 Calendar