จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดังเอกสารแนบ




Calendar