จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดังเอกสารแนบ
Calendar