จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]

 

>>> เอกสารดังแนบ
Calendar