จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้ไม่น้อยกว่า 39 ชิ้น

(Life-Size Dual Sex Human Figure, 39-part)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 ตัว 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

TOR หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้

ตารางปปช. หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้

ประกาศประกวดราคาฯ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้

เอกสารประกวดราคา หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้แยกชิ้นส่วนได้
Calendar