จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อไหล่ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

1.เอกสารประกวดราคา

2.เอกสารประกาศ

3.TOR

4.รายละเเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางปปช.
Calendar