จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar