จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร (ArchiCAD Academic license) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar