จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทางด้านเซลล์วิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐๐ เครื่อง e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar