จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานผลน้ำหนักสำหรับห้องปฏิบัติงานวิเคราะห์ด้านยา

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

TOR ชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

ตารางปปช. ชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

ประกาศประกวดราคาฯ ชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง พร้อมโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
Calendar