จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

TOR เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)

ตารางปปช. เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)

ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)

เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดการหมุนระนาบแสง (Polarimeter)
Calendar