จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงานซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ๑ เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar