จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ

ขอบเขตของงานชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ดังเอกสารแนบ
Calendar