จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว ผ่องพรรณ วงษะดี

1.เอกสารประกวดราคา

2.เอกสารประกาศ

3.ร่างTOR

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

5.ตารางปปช.
Calendar