จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

งานจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 
Calendar