จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศฯ ดังเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดังเอกสารแนบ

ร่างขอบเขตของงานฯ ดังเอกสารแนบ

แบบ บก.06 ดังเอกสารแนบ
Calendar