จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar