จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar