จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar