จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask Disposible หูเกี่ยว จำนวน 2000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar