จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด ATR-FTIR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด (ATR-FTIR Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar