จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar