จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อตู้แช่แข็ง Freezer 1 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อตู้แช่แข็ง (Freezer) 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ
Calendar