จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ
Calendar