จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Water Purification System

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System)

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System)

ตารางปปช. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System)

ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Water Purification System)
Calendar