จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar