จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา
Calendar