จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar