จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 2,000x1,200x850 มม. ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 2,000x1,200x850 มม. ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar