จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา

ซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)TOR เครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer)

ตารางปปช. เครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer)

ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer)

เอกสารประกวดราคา เครื่องวัดดัชนีหักเห (Refractometer)
Calendar