จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar