จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกล้องมิลเลอร์เลสพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกล้องมิลเลอร์เลสพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar