จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

เอกสารแนบ
Calendar