จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic licenseโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร (ArchiCAD Academic license)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar