จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar