จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar