จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำชนิดตั้งโต๊ะพร้อมโต๊ะสำหรับวาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำชนิดตั้งโต๊ะพร้อมโต๊ะสำหรับวาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar