จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar