จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 

เอกสารแนบ
Calendar