จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar