จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar