จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร Multiparameter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร (Multiparameter) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar