จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร Multiparameter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร (Multiparameter) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar