จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัณฑืสัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัณฑืสัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar