จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar