จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar